Održana 2. sjednica Partnerskog vijeća Šibensko-kninske županije

  13.12.2017, 12:08h   •     RA Admin

U utorak 12. prosinca u gradskoj knjižnici Jurja Šižgorića u Šibeniku održana je 2. sjednica Partnerskog vijeća Šibensko-kninske županije. 

Glavna tema sjednice bila je izrada Županijske razvojne strategije do 2020. godine na kojoj se razmatralo poglavlje Analize stanja , SWOT analiza te strateški ciljevi i vizija razvoja.

Županijska razvojna strategija je temeljni strateški planski dokument jedinice područne (regionalne) samouprave u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za područje županije u svrhu jačanja njenih razvojnih potencijala, s posebnim naglaskom na ulogu velikih gradova i gradova sjedišta županija u poticanju razvoja te na razvoj slabije razvijenih područja.

Prema Zakonu o regionalnom razvoju, Županijsku razvojnu strategiju donosi jedinica regionalne samouprave u skladu s načelom partnerstva i suradnje nakon prethodno pribavljenog mišljenja partnerskog vijeća za područje županije, uzimajući u obzir potrebu osiguranja ravnomjernog razvoja svih dijelova županije.

Zbog kašnjenja izrade i usvajanja Nacionalne razvojne strategije (usvojena na Saboru 17.7.2017.) Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije svim županijama je predložilo produljenje primjene postojećih Razvojnih strategija do usvajanja novih.

Temeljno načelo politike regionalnog razvoja je načelo partnerstva i suradnje između javnog, privatnog i civilnog sektora, pa je Županija zbog toga 2015. godine i osnovala partnersko vijeće s 49 članova čime se formalno započelo s procesom izrade Strategije i pokrenuo se konzultacijski proces.

Radi usklađivanja s Uredbom o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća na sjednici od 1.12.2017. godine konstituiralo se novo vijeće s 35 članova.

Obveza članova Partnerskog vijeća je aktivni doprinos tijekom čitavog ciklusa strateškog planiranja: od faze analize stanja i SWOT analize preko definiranja razvojnih problema županije, utvrđivanja vizije i ciljeva, prioriteta i mjera i odabira razvojnih projekata, do sudjelovanja u nadzoru i praćenju provedbe ŽRS-a.

Razvojna agencija Šibensko-kninske županije koordinira i sudjeluje u izradi i provedbi i praćenju provedbe Strategije te pri tome aktivno surađuje s Partnerskim vijećem.

Ekonomski fakultet iz Splita je odabran za provođenje ex ante evaluacije odnosno prethodnog vrednovanja Strategije, a njihov ekspertni tim sudjeluje u svim fazama izrade strategije, vrednuje njenu usklađenost s metodologijom i strateškim dokumentima te posebnu pažnju obraća na opravdanost, relevantnost, konzistentnost i koherentnost Strategije. 

 

Copyright © 2012-2019   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja