Održan sastanak s predstavnicima osnovnih i srednjih škola o mogućnostima financiranja projekata iz nove financijske perspektive 2021.-2027.

  08.10.2021, 14:41h   •     RA Admin

U okviru projekta „Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji – II faza“, dana 07.10.2021. godine u prostorijama Adriatic Business Centre (ABC), Šibenik održan je radni sastanak s predstavnicima osnovnih i srednjih škola s područja Šibensko-kninske županije s ciljem informiranja o mogućnostima financiranja njihovih projekata iz nove financijske perspektive 2021.-2027.

Sastanku su prisustvovali predstavnici osnovnih i srednjih škola Šibensko-kninske županije te su im od strane djelatnika Razvojne agencije ŠKŽ prezentirane mogućnosti nove financijske perspektive 2021.-2027. s fokusom na obrazovanje iz Operativnih programa Konkurentnost i kohezija, Učinkoviti ljudski potencijali te Integrirani teritorijalni program. Isto tako, prezentiran je Nacionalni plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. s fokusom na komponentu obrazovanje i pripadajuće investicije. Također, na samom sastanku je istaknuto da je važno napraviti prioritizaciju, kvalitetno pripremiti svu projektnu dokumentaciju i riješiti dozvole za planirane projekte kako bi isti bili na vrijeme spremni za prijave na buduće natječaje.

Ovakav informativni sastanak je  jedna od redovnih informativnih aktivnosti koje Javna ustanova razvojna agencija Šibensko-kninske županije organizira u sklopu provedbe projekta "Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji-II faza".

Javna ustanova razvojna agencija Šibensko-kninske županije dobila je oko 13,9 mil. kuna za provedbu aktivnosti Tehničke pomoći za pripremu i provedbu projekata te jačanje kapaciteta JLP(R)S i regionalnog koordinatora JURA ŠKŽ za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova na svom području. Sve aktivnosti projekta "Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji- II faza" imaju za cilj povećanje korištenja sredstava EU fondova u županiji te što bolju informiranost i pripremljenost dionika regionalne i lokalne samouprave za povlačenje EU sredstava, odnosno realizaciju projekata u našoj županiji.

 

Copyright © 2012-2022 • Razvojna agencija Šibensko-kninske županije • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja