Narodnog preporoda 4, 22000 Šibenik   •     + 385 22 217 113   •     rra@rra-sibenik.hr

Održan sastanak o analizi potreba Šibensko-kninske županije u sektoru zdravstva i socijale

  04.05.2021, 14:46h   •     RA Admin

U okviru projekta „Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji – II faza“, dana 04.05.2021. godine u prostorijama Adriatic Business Centre (ABC-a) održan je sastanak s predstavnicima Upravnog odjela za zdravstvo Šibensko-kninske županije, domova zdravlja, bolnica i drugih ustanova i udruga u zdravstvu i socijalnoj skrbi s ciljem analiziranja potreba Šibensko-kninske županije u sektoru zdravstva i socijale.

Na sastanku su prezentirana financijska sredstva za područje zdravstva i socijalne skrbi u novoj financijskoj perspektivi 2021 – 2027, analiza potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u Šibensko-kninskoj županiji te sam upitnik u svrhu mapiranja.

Mapiranje potreba županija u RH preduvjet je za povlačenje sredstava za buduće investicijske projekte koji će biti financirani iz fondova unutar nove financijske perspektive 2021.-2027.

Ovakva okupljanja jedno su od redovnih informativnih aktivnosti koju Javna ustanova razvojna agencija organizira u sklopu provedbe projekta "Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji-II faza".

Javna ustanova razvojna agencija Šibensko-kninske županije dobila je oko 13,9 mil. kuna za provedbu aktivnosti Tehničke pomoći za pripremu i provedbu projekata te jačanje kapaciteta JLP(R)S i regionalnog koordinatora JURA ŠKŽ za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova na svom području. Sve aktivnosti projekta "Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji- II faza" imaju za cilj povećanje korištenja sredstava EU fondova u županiji te što bolju informiranost i pripremljenost dionika regionalne i lokalne samouprave za povlačenje EU sredstava, odnosno realizaciju projekata u našoj županiji. 

 

Održan sastanak o analizi potreba Šibensko-kninske županije u sektoru zdravstva i socijale

 

Copyright © 2012-2021 • Razvojna agencija Šibensko-kninske županije • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja