Objavljeni natječaji u sklopu programa LIFE

  20.05.2022, 09:35h   •     RA Admin

Europska komisija u sklopu LIFE programa objavila natječaje u iznosu od 598 milijuna eura za provedbu projekata iz 4 potprograma:

  • Priroda i bioraznolikost (242 mil. eura)
  • Kružno gospodarstvo i kvaliteta života (158 mil. eura)
  • Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama (99 mil. eura)
  • Prijelaz na čistu energiju (98 mil. eura).

Na program LIFE mogu se prijaviti sve pravne osobe registrirane na području Europske unije, kao i fizičke osobe koje imaju registriranu djelatnost (poput obrtnika, trgovaca pojedinaca, nositelja OPG-a i dr.).

LIFE pozivi za projektne prijedloge u 2022. dostupni su na portalu Funding & Tenders opportunities Europske komisije.

Podrška za upotrebu novog portala može se naći na sljedećem linku: https://cinea.ec.europa.eu/life/life-support-applicants_en.

Prijavne faze te rokovi prijave za pojedine potprograme i vrste projekata navedene su u idućoj tablici:

#

Potprogram

Akcija

Objava

Rok za prijavu

1.

NAT

Priroda i bioraznolikost – Standardni projekti djelovanja (SAP)

17.5.2022.

04.10.2022.

2.

ENV

Kružno gospodarstvo i kvaliteta – Standardni projekti djelovanja (SAP)

17.5.2022.

04.10.2022.

3.

CLIMA

Klimatske promjene – Standardni projekti djelovanja (SAP)

17.5.2022.

04.10.2022.

4.

NAT

Priroda i bioraznolikost – Strateški projekti za prirodu (SNAP)

17.5.2022.

08.09.2022. (koncept projektnog prijedloga)

30.03.2023. (puni projektni prijedlog)

5.

ENV

Kružno gospodarstvo i kvaliteta života – Strateški integrirani projekti (SIP)

17.5.2022.

08.09.2022. (koncept projektnog prijedloga)

30.03.2023. (puni projektni prijedlog)

6.

CLIMA

Klimatske promjene – Strateški integrirani projekti (SIP)

17.5.2022.

08.09.2022. (koncept projektnog prijedloga)

30.03.2023. (puni projektni prijedlog)

7.

CET

Prijelaz na čistu energiju – Akcije koordinacije i podrške (CSA)

17.5.2022.

16.11.2022.

8.

NAT ENV CLIMA

Tehnička podrška za pripremu strateških projekata (TA)

17.5.2022.

08.09.2022.

Izvor: Europska komisija

Objavljeni natječaji u sklopu programa LIFE

 

Copyright © 2012-2022 • Razvojna agencija Šibensko-kninske županije • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja