Narodnog preporoda 4, 22000 Šibenik   •     + 385 22 217 113   •     rra@rra-sibenik.hr

Objavljen natječaj za „Euroclusters“

  21.10.2021, 09:20h   •     RA Admin

Europska komisija (EK) objavila je natječaj za euroklastere, otvoren za svih 14 industrijskih ekosustava uključujući turizam. S ciljem podrške implementaciji ažurirane industrijske strategije EK je pokrenula 30-tak međusektorskih, interdisciplinarnih i transeuropskih strateških zajedničkih inicijativa za klastere. Klasteri su regionalni ekosustavi povezanih industrija i različitih djelatnosti koje su međusobno ovisne jedne o drugima. Rok za prijavu: 30. studenog 2021. do 17 sati.

Na platformi European Cluster Collaboration nalazi se oko 1200 klustera podijeljeni prema granama industrija, https://clustercollaboration.eu/in-focus/industrial-ecosystems 

Natječaj obuhvaća sljedeće teme:

  • Mreže otpornosti s ciljem jačanja otpornosti europskih industrijskih ekosustava razvojem lanaca vrijednosti poveznih s jedinstvenim europskim tržištem
  • Inovacije s ciljem jačanja kapaciteta u ekosustavima nabave i tehnologije
  • Prilagodba poslovanja s ciljem jačanja transformacije u zelenu i digitalniju ekonomiju
  • Edukacija radne snage i privlačenje najboljih ljudi u sektor
  • Internacionalizacija poslovanja 

Projektni prijedlozi se mogu prijaviti u dva smjera:  

  1. One Open Strand – otvoren za suradnju različitih industrijskih ekosustava
  2. One strand on tourism – za turističke klastere  

Ciljani dionici: klasteri i mreže ili druge vrste organizacija koje podržavaju zelenu i digitalnu transformaciju i jačanje otpornosti Europske unije.
 
U razdoblju 2021.-2024. ukupno je dostupno 42 000 000 eura.
Natječajna dokumentacija i više informacija o natječaju dostupna je na: https://bit.ly/3n9JNsy 

Izvor: Ministarstvo turizma i sporta

Objavljen natječaj za „Euroclusters“

 

Copyright © 2012-2021 • Razvojna agencija Šibensko-kninske županije • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja