Objavljen Javni poziv za nacionalno sufinanciranje projekata standardnih djelovanja u okviru LIFE natječaja za 2022. godinu

  14.06.2022, 09:45h   •     RA Admin

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo je „Javni poziv za nacionalno sufinanciranje projekata standardnih djelovanja u okviru LIFE natječaja za 2022. godinu“.

Pozivaju sve potencijalne prijavitelje na dostavu zahtjeva na ovogodišnjem LIFE natječaju: LIFE 2022. – JAVNI POZIV ZA NACIONALNO SUFINANCIRANJE (poveznica).

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će projekte standardnih djelovanja koji budu odabrani za financiranje iz Programa LIFE za 2022. godinu sufinancirati u visini do 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati.

Rok za prijavu počinje objavom natječaja na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i traje do 13. rujna 2022.

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje mogu ostvariti sljedeće kategorije korisnika LIFE programa:

  • trgovačka društva i druge pravne osobe
  • jedinice lokalne i područne samouprave te tijela državne uprave
  • organizacije civilnog društva (udruge), kao i ostali proračunski te izvanproračunski korisnici.

Nacionalno sufinanciranje ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz javnog poziva.

Dokumenti za prijavu dostupni su ovdje.

 

Objavljen Javni poziv za nacionalno sufinanciranje projekata standardnih djelovanja u okviru LIFE natječaja za 2022. godinu

 

Copyright © 2012-2022 • Razvojna agencija Šibensko-kninske županije • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja