Objavljen Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada!

  06.04.2018, 10:14h   •     RA Admin

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 6.travnja 2018javni poziv jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Gradovi i općine koje imaju važeći plan gospodarenja otpadom Fondu trebaju dostaviti podatke o potrebnom broju spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, plastike, stakla, tekstila i  biootpada. Poziv će biti otvoren 45 dana te će se nakon toga na osnovu prikupljenih podataka znati točan iznos ukupne investicije, a koja bi prema okvirnim procjenama mogla iznositi više od 200 milijuna kuna.

Sredstva za ovu namjenu osiguralo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kroz Operativni program „Konkurentnosti i kohezija“ - 85% investicije će se tako sufinancirati iz europskog Kohezijskog fonda, dok 15% sredstava moraju osigurati jedinice lokalne samouprave u svojim proračunima.

Tijekom cijelog perioda prijave prijaviteljima će biti osigurana i stručna podrška Fonda, a Ministarstvo i Fond će također organizirati tijekom ovog mjeseca regionalne radionice na kojima će predstavnicima gradova i općina te komunalnih tvrtki detaljno objasniti uvjete prijave na javni poziv.

Po završetku javnog poziva Fond se s objedinjenim zahtjevom prijavljuje na ograničeni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike u svojstvu korisnika EU sredstava, a nakon odobrenja prijave Ministarstvo donosi Odluku o financiranju te s Fondom sklapa Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Nakon toga Fond raspisuje objedinjeni postupak javne nabave. Očekivani rok isporuke biti će sukladno terminskim planovima odabranih ponuditelja na javnoj nabavi.

Upite vezane za Javni poziv moguće je dostaviti e-mailom na adresu: spremnici@fzoeu.hr. Odgovori na upite će se objedinjavati i odgovarati jednom tjedno.

Uz osiguravanje dostupne infrastrukture, Ministarstvo i Fond će nastaviti i s provedbom izobrazno-informativnih aktivnosti, kako bi građane dodatno educirali i potaknuli da svojim svakodnevnim ponašanjem pridonose očuvanju okoliša.

Detalje javnog poziva i svu potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći na POVEZNICI.

Objavljen Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada!

 

Copyright © 2012-2019   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja