Objavljen "Javni poziv za gradnju punionica na električnu energiju i vodik 2020."

  30.06.2020, 15:08h   •     RA Admin

30. lipnja 2020. godine Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je „Javni poziv za neposredno sufinanciranje razvoja infrastrukture za alternativna goriva - gradnja punionica vozila na električnu energiju i vodik 2020.“

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje gradnje punionica za cestovna vozila na električnu energiju i vodik.

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S)
 • tijela državne uprave
 • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici
 • trgovačka društva
 • fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja)
 • neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga)

Sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu dodjeljuje se putem pomoći, subvencija i donacija.

Fond će dodjeljivati sredstva:

 • pomoći JLP(R)S-ima, tijelima državne uprave i ostalim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima,
 • subvencije trgovačkim društvima, fizičkim osobama (obrtnicima i slobodnim zanimanjima),
 • donacije neprofitnim organizacijama (osim udruga i zadruga).

Iznosi sufinanciranja: Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova, odnosno najviše 200.000,00 kuna po korisniku.

Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Pozivu iznose 10.000.000,00 kuna.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Opravdani troškovi ulaganja su:

 • punionice za električna vozila s tehničkim karakteristikama:
  • minimalne ukupne snage punionice: SOKW DC iii 22kW AC,
  • minimalna snaga punjenja po AC priključnici 11 kW,
  • opremljene priključenim sustavima prema prihvaćenim europskim standardima,
  • za naponske sustave AC, DC ili AC+DC,
  • podržavati mogućnost naplate, izvještavanja i analitike,
 • troškovi obuhvaćaju:
  • instalacije razvoda lokalnog napajanja punionice
  • opremu i radove s puštanjem u pogon,
  • troškove programskog rješenja za naplatu i analitiku,
 • troškovi stručnog nadzora od strane ovlaštenog inženjera,
 • punionice za punjenje vozila na vodik.

 

Troškovi priključka punionice na distribucijsku mrežu, kao ni troškovi instalacije sustava za vlastito napajanje punionice (fotonaponski i dr. sustavi OIE) ne predstavljaju opravdane troškove prema uvjetima ovog Poziva.
Vrijeme nastanka troškova dokazuje se datumom izdavanja računa. PDV je opravdan trošak ukoliko nije nadoknadiv.

Učitavanje prijava počinje dana 1. kolovoza 2020. godine u 9:00 sati.

Slanje prijava na Poziv počinje dana 24. kolovoza 2020. godine u 9:00 sati, a završava:

1) objavom na mrežnim stranicama Fonda www.fzoeu.hr: Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili

2) istekom 2020. godine, što prije nastupi.

Podnositelj dostavlja prijavu za sufinanciranje sa svom obveznom dokumentacijom putem učitavanja u sustav za e-prijavu na javne pozive Fonda, a moguće je dostaviti jednu prijavu za sufinanciranje gradnje jedne ili više punionica.

Više informacija o javnom pozivu te svu potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći na poveznici.

 

Objavljen "Javni poziv za gradnju punionica na električnu energiju i vodik 2020."

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja