Objava izvješća o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

  22.02.2018, 12:36h   •     RA Admin

Naručitelj, Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko -kninska županija, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za radove  Sanacije pokrova tri objekta u sklopu Poduzetničkog inkubatora u Šibeniku; evidencijski broj: COMPETE PLAMET PP2 -04/2018.

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2017), Naručitelj je dana 20. lipnja 2017. godine stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

  • Opis predmeta nabave,
  • Tehničke specifikacije,
  • Kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
  • Kriterije za odabir ponude,
  • Posebne uvjete za izvršenje ugovora.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je najmanje 5 (pet) dana, računajući od dana objave dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na internetskim stranicama Naručitelja www.rra-sibenik.hr i na internetskim stranicama EOJN RH - https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, odnosno od dana 15. veljače 2018. do 21. veljače 2018. godine. Zainteresirani gospodarski subjekti mogli su, u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja, svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju za prethodno savjetovanje dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: ines.latocha@rra-sibenik.hr

Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima zaprimili smo jednu  primjedbu odnosno prijedlog na objavljenu dokumentaciju za prethodno savjetovanje.

Primjedba glasi:

  • Promjena roka za izvođenje radova ( dvadeset dana )

Predlažem da se radi jedan po jedan objekt, tako da se u ostala dva objekta može normalno odvijati svakodnevni posao.

 Pošto  u toku izvođenja radova može doći do nepredviđenih radova predlažem da za svaki objekt predvidite deset do petnaest radnih dana ( zavisno o veličini objekta )

Stručno povjerenstvo je usvojilo primjedbu, dokumentacija o nabavi se izmijenila rok izvršenja radova se promijenio sa 20 radnih dana na 35 radnih dana od dana uvođenja u posao. Shodno s tim promijenila se i skala bodovanja za krače izvršenje radova u sklopu kriterija za odabir ponude.

Bodovi za kraće izvršenje radova dodjeljivati će se u skladu sa slijedećom skalom bodova prije izmjene:

Rok izvršenja radova

 

20 – i više

0

19 - 17 dana

5

14 dana

15

11 dana

25

8 dana- i manje

30

Bodovi za kraće izvršenje radova dodjeljivati će se u skladu sa slijedećom skalom bodova izmijenjeno:

Rok izvršenja radova

 

35 – i više

0

34 dana

5

30 dana

15

25 dana

25

20 dana- i manje

30

 

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu Javne ustanove Razvojne agencije Šibensko kninske županije:

Ines Latocha

Sandra Dubravica

Željko Šimunac

Sukladno članku 198. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj ovo Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja na raspolaganje na internetskim stranicama Naručitelja www.rra-sibenik.hr i na internetskim stranicama EOJN RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

# Dokument: Format: Veličina:
Izvještaj o provedenom prethodnom savjetovanju pdf 667.03 KB
Objava izvješća o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

Copyright © 2012-2018   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja