Obavijest za prijavitelje o primjeni Odluke o obvezi provedbe prethodne (ex-ante) kontrole javnih nabava u okviru projekata sufinanciranih iz ...

  20.12.2018, 11:02h   •     RA Admin

U listopadu 2018. godine na snagu je stupila Odluka o obvezi provedbe prethodne  (ex-ante) kontrole javnih nabava u okviru projekata koji se namjeravaju sufinancirati i sufinanciraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine, br. 87/2018) kojom se obvezuju javni i sektorski naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), koji namjeravaju financirati projekte iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., u okviru poziva na dodjelu bespovratnih sredstava koji su objavljeni ili koji se namjeravaju objaviti i dostavljati nadležnom tijelu dokumentaciju o nabavi na prethodnu (ex-ante) provjeru.

Ovim putem obavještavamo sve (potencijalne) prijavitelje koji su i obveznici primjene predmetne Odluke da dokumentaciju o nabavi na prethodnu(ex-ante) provjeru mogu dostaviti nadležnom Posredničkom tijelu razine 2 (nadležnost se utvrđuje prema specifičnom cilju (SC) iz kojeg se projekt namjerava sufinancirati, u skladu s Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«(Narodne novine, br. 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17 – ispravak – relevantne informacije nalaze se u tabličnom prikazu koji je kao Prilog sastavni dio predmetne Uredbe). Također, relevantnu informaciju u tom kontekstu će prijaviteljima za koje je unaprijed određeno da sudjeluju u postupku dodjele bespovratnih sredstava dati i nadležno Posredničko tijelo razine 1 (nadležnost se utvrđuje u skladu s gore citiranom Uredbom, na opisani način).

Obavijest za prijavitelje o primjeni Odluke o obvezi provedbe prethodne (ex-ante) kontrole javnih nabava u okviru projekata sufinanciranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova 2014. – 2020.

 

Copyright © 2012-2019   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja