Obavijest o provedbi Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u RH 2015. - 2020.

  30.07.2015, 12:19h   •     MEDIAN Admin

Obavještavamo potencijalne korisnike i zainteresiranu javnost da je Vlada Republike Hrvatske aktom, klase: 022-03/15-04/323; urbroja: 50301-05/25-15-2, na sjednici održanoj 30. srpnja 2015. donijela Odluku o donošenju Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

Sukladno navedenom programu Ministarstvo poljoprivrede je u svrhu provedbe navedenog programa osnovalo povjerenstvo te sa zainteresiranim stranama izradilo Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2015. godini. Predmetni pravilnik se trenutno nalazi u proceduri objave u Narodnim novinama.

Navedenim pravilnikom propisuju se uvjeti i načini za ostvarivanje prava na novčanu potporu u sektoru konjogojstva  u 2015. godini predviđenu Nacionalnim programom poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine.
 
Mjere čija se provedba propisuje:

       1. Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa koja se sastoji se od dvije podmjere:

  • Potpora provedbi ocjene mladih grla (eksterijer, performance test),
  • Potpora organizaciji konjičkih sportskih natjecanja (Nacionalnog kupa/prvenstva u preponskom jahanju, prvenstvenih natjecanja u daljinskom jahanju).
 

      2. Potpora uzgoju Programom predviđenih pasmina i uzgojnih tipova konja u prirodnom pripustu koja se sastoji se od dvije podmjere:

  • Potpora uzgoju ženskih rasplodnih grla u prirodnom pripustu,
  • Potpora uzgoju muških rasplodnih grla u prirodnom pripustu.
 
Zahtjev za potporu podnosi se na godišnjoj razini za kalendarsko razdoblje od 15. studenoga 2014. godine do 15. studenoga 2015. godine Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 4. prosinca 2015. godine na Obrascu zahtjeva koji se nalazi u prilogu pravilnika uz koji se prilažu i dodatni dokumenti propisani pravilnikom.

Pravilnikom predviđeni korisnici potpora u 2015. godini su:

a) vlasnici konja (muških i ženskih uzgojno valjanih grla),
b) uzgojne organizacije kojima je Ministarstvo poljoprivrede izdalo suglasnost za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, koja vode matičnu knjigu za dotičnu pasminu ili uzgojni tip konja te čija su grla upisana u Središnji registar kopitara,
c) konjički klubovi, članovi Hrvatskog konjičkog saveza.         
 
Nacionalnim programom predviđena ukupna financijska sredstva za potporu u 2015. godini iznose 479.000,00 kuna. 
Obavijest o provedbi Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u RH 2015. - 2020.

 

Copyright © 2012-2022 • Razvojna agencija Šibensko-kninske županije • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja