OBAVIJEST o produljenju roka za dostavu prijava na Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja

  15.09.2020, 14:05h   •     RA Admin

Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije je produljila rok za dostavu prijava na Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja.

Potpore za samozapošljavanje dodjeljuju se iz Projekta „Razvoj partnerskog vijeća za tržište rada Šibensko-kninske županije faza III“ (UP.01.3.1.01.0083) financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Poziv je raspisan na temelju Programa dodjele potpora za samozapošljavanje -  program potpora male vrijednosti čiji je cilj poticanje samozapošljavanja osoba, pripadnika ranjivih skupina, koje žele pokrenuti vlastiti posao na području Šibensko-kninske županije.

Krajnji rok za dostavu prijava na predmetni javni poziv je do  22. rujna 2020. godine do 15 sati.

Ostale odredbe Javnog poziva ostaju neizmijenjene. Više informacija na poveznici.

OBAVIJEST o produljenju roka za dostavu prijava na  Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja