Obavijest o predavanju „Mogućnost uređenja šumskih i protupožarnih prometnica i puteva korištenjem nacionalnih i EU fondova“

  19.04.2017, 13:22h   •     RA Admin

Savjetodavna služba u suradnji s Razvojnom agencijom Šibensko-kninske županije organizira predavanje „Mogućnost uređenja šumskih i protupožarnih prometnica i puteva korištenjem nacionalnih i EU fondova“, predavač Ksenija Franulović, dipl.ing.šumarstva., stručna savjetnica za šume šumoposjednika.

Cilj predavanja je informiranje javnosti, prvenstveno  predstavnika JLS-e,  o mogućnostima  korištenja sredstava iz EU i nacionalnih fondova za ulaganja u šumsku i protupožarnu infrastrukturu (protupožarne i šumske prometnice, poučne staze, rekreacijske i dr. površine unutar šuma, vidikovci  sl.).

Nakon prvog, informativnog predavanja za predstavnike JLS-e, nastavljamo sa daljnjim aktivnostima informiranja i  edukacije lokalnog stanovništva, šumoposjednika, vatrogasnih društava, ekoloških udruga i turističkih djelatnika pojedinačno po gradovima, općinama ili mjesnim odborima.

Predavanje „Mogućnost uređenja šumskih i protupožarnih prometnica i puteva korištenjem nacionalnih i EU fondova“ održati će se 24. travnja 2017. godine u Vodicama  s početkom u 10 sati, na adresi Ive Čače 8, Vodice.

Raspored predavanja:

Uvod i predstavljanje - Savjetodavna služba, Sektor za programe i projekte u šumarstvu

Vrste financiranja

1.  Državna sredstva iz naknade za općekorisne funkcije šume (OKFŠ)

- Održavanje šumskih i protupožarnih prometnica

2.  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)

Operacija 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu 

Potpora do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, između 10.000 – 1000.000 EUR-a.

Operacija 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

Potpora do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, između 5.000 – 100.000 EUR-a.

3.  Rasprava i prijedlozi 10.40 – 11. 30 sati

Predavač: Ksenija Franulović, dipl.ing.šumarstva, stručna savjetnica za šume šumoposjednika

 

Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže u Vodicama.

Prijave se vrše putem maila: ksenija.franulovic@savjetodavna.hr, sve dodatne informacije na tel: 021/609 018, 099/210 9501.

Obavijest o predavanju „Mogućnost uređenja šumskih i protupožarnih prometnica i puteva korištenjem nacionalnih i EU fondova“

 

Copyright © 2012-2018   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja