Obavijest o financijskoj dokumentaciji za operaciju 6.2.1.

  06.02.2018, 13:18h   •     RA Admin

Obavještavamo korisnike koji podnose Zahtjev za potporu na natječaju za operaciju 6.2.1 da su prilikom podnošenja istog u AGRONET-u, ovisno o organizacijskom obliku i poreznom statusu, obvezni učitati slijedeću financijsku dokumentaciju:

 

OBVEZNICI POREZA NA DOHODAK KOJI POREZ PLAĆAJU TEMELJEM PODATAKA IZ POSLOVNIH KNJIGA:

•Pregled poslovnih primitaka i izdataka za 2017. godinu (Obrazac P-PPI)

•Popis dugotrajne imovine na 31.12.2017. godine (Obrazac DI)

•Godišnja prijava poreza na dohodak za 2017. godinu (Obrazac DOH) 

 

OBVEZNICI POREZA NA DOHODAK KOJI POREZ PLAĆAJU PAUŠALNO: 

•Knjiga prometa na kraju 2017. godine (Obrazac KPR)

•Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2017. godini (Obrazac PO-SD)  

 

KORISNICI KOJI NISU BILI POREZNI OBVEZNICI U PRETHODNOJ FINANCIJSKOJ GODINI:

•Evidencija o prodaji vlastitih proizvoda za 2017. godinu  

 

OBVEZNICI POREZA NA DOBIT:

•Godišnji financijski izvještaj za 2016.* godinu (Obrazac GFI-POD)  

•Popis dugotrajne imovine na 31.12.2016.* godine (Obrazac DI)

 

PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE KOJE SU OSNOVANE KAO UDRUGE:

Financijski izvještaj neprofitnih organizacija za 2016.* godinu

•Bilanca (Obrazac BIL-NPF)

•Izvještaj o prihodima i rashodima / primicima  izdacima (Obrazac PR-RAS-NPF / Obrazac G-PR-IZ-NPF)  

 

PRORAČUNSKI KORISNICI:

Financijski izvještaj proračunskih korisnika za 2016.* godinu

•Bilanca (Obrazac BIL)

•Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac PR-RAS)

•Izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac P-VRIO)

•Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac RAS-funkcijski)  

•Izvještaj o obvezama (Obrazac Obveze)  

 

*NAPOMENA: Obveznici koji su predali izvještaje u 2018. godini učitavaju iste za 2017. godinu. 

Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Obavijest o financijskoj dokumentaciji za operaciju 6.2.1.

 

Copyright © 2012-2019   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja