Najavljen javni poziv za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

  01.02.2018, 14:58h   •     RA Admin

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio Najavu javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Iskazom interesa prikupit će se podaci o potrebama jedinica lokalne samouprave za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada temeljem čega će Fond provesti objedinjeni postupak javne nabave za sve jedinice lokalne samouprave.

 

Uvjeti za prijavu na Javni poziv

 Prijavu na javni poziv za iskaz interesa moći će ostvariti isključivo JLS-ovi koji:

-imaju sjedište na području Republike Hrvatske;

-imaju važeći Plan gospodarenja otpadom JLS, usklađen sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), kojim je propisan sadržaj Plana gospodarenja otpadom JLS-a, te su propisani ciljevi za odvojeno prikupljanje otpada i smanjenje   odlaganja otpada;

-dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju uvjete sukladno Javnom pozivu;

-prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada;

-nemaju dugovanja s osnova javnih davanja prema RH.

 

Način sufinanciranja

Način financiranja projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sastoji se od tri aktivnosti: 

Aktivnost 1. – Nabava spremnika

Nabava spremnika je predmet Javnog poziva za iskaz interesa JLS-ima, koji će se objaviti od strane Fonda nakon ove Najave javnog poziva za iskaz interesa JLS-a. Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada bit će predmet Ograničenog poziva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, kojeg će naknadno objaviti MZOE, sufinancirat će se iz OPKK u visini do 85% prihvatljivih troškova, a preostala sredstva u visini do 15% osigurat će se u proračunu JLS-ova.

Aktivnost 2. – Informiranje, promidžba i vidljivost projekta

Informiranje, promidžbu i vidljivost projekta provodit će Fond, u okviru Ograničenog poziva  za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, kojeg će naknadno objaviti MZOE. Sufinanciranje ovih aktivnosti osigurati će se iz OPKK u visini 85% prihvatljivih troškova, a preostala sredstva u visini do 15% osigurati će Fond. 

Aktivnost 3. – Upravljanje projektom

Upravljanje projektom provodit će Fond, u okviru Ograničenog poziva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, kojeg će naknadno objaviti MZOE. Sufinanciranje ovih aktivnosti osigurati će se iz OPKK u visini 85% prihvatljivih troškova, a preostala sredstva u visini 15% osigurati će Fond.

Broj zahtjeva  koje JLS-ovi mogu dostaviti biti će ograničen, odnosno svaka JLS može dostaviti po 1 (jedan) zahtjev.

 

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi koji se odnose na Aktivnost 1. projekta su nabava spremnika raznih zapremina za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, stakla, plastike, tekstila i biootpada (uključujući vrtne kompostere).

 

Objava Javnog poziva za iskaz interesa JLS-ima

Fond će objaviti Javni poziv za iskaz interesa JLS-ima, u roku do 30 dana, od dana ove Najave.

 

Svoje prijedloge na ovu Najavu JLS-ovi mogu dostaviti na e-mail adresu: spremnici@fzoeu.hr zaključno do 13. veljače 2018. godine.

 

Više informacija o najavi javnog poziva nalazi se na linku.

 

Najavljen javni poziv za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja