Na sjednici Vlade prihvaćen prijedlog karte regionalnih potpora kojom se najavljuje primjena novih stopa financiranja koje su izuzetno veće od ...

  18.06.2021, 09:44h   •     RA Admin

Vlada RH donijela je na 63. sjednici Vlade zaključak kojim se prihvaća prijedlog karte regionalnih potpora za razdoblje od 2022. do 2027. godine s podjelom Hrvatske na četiri NUTS 2 regije i uputila ga Europskoj komisiji na odobravanje.

Dana 19. travnja 2021. objavljene su nove Smjernice za regionalne državne potpore te je slijedom toga izrađen Prijedlog karte regionalnih potpora za razdoblje od 2022.-2027. godine koji se upućuje na odobravanje Europskoj komisiji.

Navedenom kartom utvrđena su područja na kojima se mogu dodjeljivati državne potpore koje potiču gospodarski razvoj područja s niskim životnim standardom ili velike nezaposlenosti te njihov maksimalni intenzitet.

Ranije izvršena podjela RH na dvije NUTS regije pokazala se tijekom primjene neadekvatnom i nepravednom za vođenje regionalne politike obzirom da je intenzitet potpore bio 25% bez obzira na regiju ulaganja. U odnosu na prethodnu podjelu, ova Karta s podjelom na četiri NUTS 2 regije donosi značajno povišenje stopa sufinanciranja za sve regije, uključujući i najrazvijeniju regiju Grad Zagreb.

U skladu s tim, maksimalni intenziteti za velika poduzeća koji se mogu dodijeliti su sljedeći:

  • Panonskoj Hrvatskoj 50% jer doseže 41,58 % prosječnog BDP-a po stanovniku u EU-27. (što je + 25% više nego sada);
  • Sjevernoj Hrvatskoj 50% jer doseže 48,43 % prosječnog BDP-a po stanovniku u EU-27. (što + 25% nego sada);
  • Jadranskoj Hrvatskoj 40% jer doseže 60,33 % prosječnog BDP-a po stanovniku u EU-27. (što je + 15% nego sada);
  • Gradu Zagrebu 35% jer doseže 109,24 % prosječnog BDP-a po stanovniku u EU-27 (što je + 10% nego sada).

 Maksimalni intenzitet regionalne potpore uvećava se 10% za srednja i 20% za mala poduzeća.
 
Dodatno, za regije koje se kvalificiraju kao rijetko naseljena područja predviđa se povoljniji tretman u kontekstu dodjele operativnih potpora, te će se u Republici Hrvatskoj isto primijeniti za Ličko – senjsku županiju.
 
Usvajanjem ove karte ispuniti će se tri osnovna cilja:

  1. omogućiti najpovoljniji intenzitet potpora za što veći broj stanovnika Republike Hrvatske prilikom dodjele regionalnih potpora
  2. osigurati najbolje moguće uvjete za korištenje sredstava Kohezijske politike za što je moguće veće područje Republike Hrvatske
  3. formirati što homogenije regije u pogledu stupnja razvijenosti i drugih važnih obilježja. 

 Više informacija možete pronaći na poveznici.

Na sjednici Vlade prihvaćen prijedlog karte regionalnih potpora kojom se najavljuje primjena novih stopa financiranja koje su izuzetno veće od postojećih

 

Copyright © 2012-2021   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja