Ministar Ćorić u Šibeniku održao radni sastanak sa županom, načelnicima općina i gradonačelnicima gradova Šibensko-kninske županije

  20.02.2018, 18:33h   •     RA Admin

Ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić sa suradnicima, boravio je danas u radnom posjetu u Šibensko-kninskoj županiji, gdje se sastao sa županom, gradonačelnicima gradova i načelnicima općina Šibensko-kninske županije.

Na sastanku održanom u Gradskoj knjižnici predstavljene su  mogućnosti sufinanciranja mjera koje jedinice lokalne samouprave trebaju provesti tijekom 2018. godine kako bi ispunile svoje obveze.

Župan Goran Pauk izložio je tijek provedbe projekta uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.

„Nakon niza godina pripreme projektne dokumentacije i dobivenih sredstava iz Europskih fondova, trenutno su u tijeku radovi na terenu. Dovršene su dvije pretovarne stanice, u Pirovcu i u Biskupiji; sanirana su dva velika službena odlagališta neopasnog otpada, „Bikarac“ i „Šljukine njive“; odlagalište „Leć“ također je krenulo u sanaciju zahvaljujući nedavno potpisanom Ugovoru o sufinanciranju, a projektom izgradnje Centra za gospodarenje otpadom „Bikarac“ uspostavit će se moderni i ekološki prihvatljiv sustav gospodarenja otpadom na području Šibensko-kninske županije, usklađen s propisima Republike Hrvatske i Europske unije.“, kazao je između ostaloga župan Pauk, zahvalivši Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na  pomoći i financiranju brojnih projekata na području Šibensko-kninske županije.

„Veseli činjenica da je većina JLS-ova s područja Šibensko-kninske županije poduzela aktivnosti u smijeru donošenja planova gospodarenja otpadom. Dokumenti koje ste pripremili omogućiti će vam pristup ovim natječajima.“, rekao je ministar Ćorić te istaknuo da je u 2016. godini Republika Hrvatska završila sa 27% odvojenog komunalnog otpada, a do 2020. cilj je doseći 50%. Sve naše županije, JLS-ovi i Ministarstvo trebaju učiniti sve da se ovi ciljevi i ostvare, a ovo je najbolji put da to i postignemo“, zaključio je ministar Ćorić.

Pomoćnica ministra Anamarija Matak predstavila je postojeće stanje u Republici Hrvatskoj i Šibensko-kninskoj županiji te upoznala čelne ljude jedinica lokalne i regionalne samouprave s prioritetnim aktivnostima koje trebaju provesti u 2018. godini. Predstavljeni su otvoreni natječaji za izgradnju infrastrukture za odvojeno prikupljanje otpada, za informativne aktivnosti, nabavu vozila te izgradnju sortirnica. 

 

Ministar Ćorić u Šibeniku održao radni sastanak sa županom, načelnicima općina i gradonačelnicima gradova Šibensko-kninske županije

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja