Komisija predstavlja Program vještina za Europu za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost

  01.07.2020, 11:37h   •     RA Admin

Komisija je predstavila Program vještina za Europu za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost. U njemu se postavljaju ambiciozni i mjerljivi petogodišnji ciljevi za usavršavanje (poboljšanje postojećih vještina) i prekvalifikaciju (stjecanje novih vještina). Vještine relevantne za radna mjesta svrha su dvanaest mjera Programa. Te se mjere oslanjaju na suradnju s državama članicama, poduzećima i socijalnim partnerima za postizanje promjena, kao i na poticanje građana na cjeloživotno učenje te na pokretanje javnih i privatnih ulaganja u vještine građana s pomoću sredstva EU-a.

Cilj je svim Europljanima, u gradovima i ruralnim područjima, zajamčiti mogućnost osposobljavanja i cjeloživotnog učenja, u skladu s europskim stupom socijalnih prava. Komisija se zalaže za ulaganja u ljude i vještine, koje imaju središnju ulogu u njezinom političkom programu, kako bi se nakon pandemije koronavirusa mogao osigurati održiv oporavak. Poduzećima, naime, trebaju radnici s vještinama za postizanje zelene i digitalne tranzicije, a građanima treba dostupno odgovarajuće obrazovanje i osposobljavanje kako bi napredovali.

Zelena i digitalna tranzicija te demografska kretanja mijenjaju naše živote, rad i interakcije. Želimo da građani imaju vještine koje su im potrebne za napredak. Pandemija koronavirusa ubrzala je te promjene i donijela nove profesionalne izazove. Nakon krize mnogi će se građani morati prekvalificirati ili poboljšati postojeće vještine kako bi se prilagodili promjenama na tržištu rada. Cilj je Programa stjecanje relevantnih vještina radi jačanja održive konkurentnosti, osiguravanja socijalne pravednosti i izgradnje otpornosti. Više na poveznici.

Izvor: Europska komisija

Komisija predstavlja Program vještina za Europu za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja