Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

  11.03.2020, 08:13h   •     RA Admin

Otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara do 9. travnja 2020. godine.

Ministarstvo kulture provodi javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Ovim Nacrtom prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara usklađuju se odredbe Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara s Uredbom (EU) 2019/880 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o unosu i uvozu kulturnih dobara, OG L 151/od 07.06.2019, Zakonom o gradnji i Zakonom o prostornom uređenju u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje posebnih uvjeta zaštite kulturnog dobara. Također se uređuje pitanje rješavanja o žalbama protiv rješenja donesenih u upravnom postupku po Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, pitanje plana upravljanja kulturnim dobrom, prekršajne odredbe u skladu s Uredbom (EU) 2019/880 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o unosu i uvozu kulturnih dobara, te prijelazne i završne odredbe. 

Više na linku: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13746

 

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja