Ciljevi politike i specifični ciljevi budućeg Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021. – ...

  23.07.2021, 13:34h   •     RA Admin

Šesti sastanak Radne skupine za programiranje budućeg Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021. – 2027., održan je virtualno 19. srpnja 2021. godine, na kojem je sudjelovalo više od 35 sudionika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Glavni cilj sastanka bio je raspraviti i postići dogovor o tematskoj orijentaciji Programa, tj. odabrati ciljeve politike i specifične ciljeve novog Interreg IPA programa.

Kao rezultat sastanka, Programska radna skupina odabrala je sljedeće ciljeve politike za novi Interreg program:

Cilj politike 1 (PAMETNIJA EUROPA):
SO 1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija;
SO 1.3 Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-a i stvaranje novih radnih mjesta u MSP-ima.

Cilj politike 2 (ZELENIJA EUROPA):
SO 2.1. Promicanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova;
SO 2.4. Promicanje prilagodbe na klimatske promjene i sprečavanja rizika od katastrofa, otpornost, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima;
SO 2.6. Promicanje prijelaza na kružno gospodarstvo s učinkovitim resursima.

Cilj politike 4 (SOCIJALNA EUROPA):
SO 4.5.Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj zaštiti i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu zaštitu, te promicanje prijelaza s institucionalne njege na njegu u obitelji i zajednici;
SO 4.6 Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnom uključivanju i socijalnim inovacijama.

Više informacija o procesu programiranja dostupno je na poveznici.

Ciljevi politike i specifični ciljevi budućeg Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021. – 2027.

 

Copyright © 2012-2021   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja