Započeo rok za prijave za otvoreni poziv za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

  03.02.2020, 14:08h   •     RA Admin

Otvoreni poziv za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada objavljen je 5. prosinca 2019. godine, a od 3. veljače 2020. godine prijavitelji mogu podnijeti svoje projektne prijedloge na ovaj Poziv.

Cilj Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom, te na taj način povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada i doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju proizvedenog biootpada, kao i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda u okviru ovog Poziva je 250 milijuna HRK. Najniža dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga je 1,0 milijuna HRK, a najviša vrijednost je 50,0 milijuna HRK.

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može biti pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće. Maksimalni stupanj sufinanciranja prihvatljivih troškova projekta iz bespovratnih sredstava ovisi o veličini poduzeća Prijavitelja i kategorijama postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada, te se izračunava u skladu s Programom dodjele državnih potpora za ulaganja u postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada, koji je sastavni dio dokumentacije Poziva.

U okviru predmetnog Poziva bespovratna sredstava dodijelit će se projektima za ulaganje u:

izgradnju, nadogradnju, dogradnju (uključujući unaprjeđenje) i/ili opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces kompostiranja; ili

izgradnju i opremanje novih postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije u svrhu uspostave kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces anaerobne digestije.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 1. listopada 2020. godine, a krajnji rok za provedbu projekata po ovom Pozivu je 1. prosinca 2023.

Više o Pozivu na linku: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=d669f8e1-da7b-415f-9a34-aa4a092e73a1

 

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja