Poziv “Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva” - otvoren do 21.10. 2019.

  01.08.2019, 15:17h   •     RA Admin

1. Cilj poziva

Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva s ciljem jačanja institucionalnih i ljudskih resursa u sektoru kako bi se povećale njihove mogućnosti na tržištu rada. Specifični ciljevi operacije: Jačanje kapaciteta i stručnosti ljudskih resursa u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz uspostavu programskih i kadrovskih uvjeta u regionalnim centrima kompetentnosti, koji će, među ostalim, unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja te potaknuti suradnju obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora.

2. Ukupna raspoloživa sredstva 300.000.000,00 HRK

3. Raspoloživa sredstva po prijavitelju (najviši - najniži iznos ako je relevantno) 3.000.000,00 HRK – 75.000.000,00 HRK

4. Predviđeni intenzitet potpore ESF sufinanciranje (85 %) (KN) 255.000.000,00 HRK Nacionalno sufinanciranje (15 %) (KN) 45.000.000,00 HRK

5. Prihvatljivi prijavitelj/i i partner/i

Izbor prihvatljivih prijavitelja u sklopu ove operacije (Uspostava regionalnih centara kompetentnosti) temelji se na Odluci o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju. Odluka je donesena 20. srpnja 2018. te su sukladno njoj sljedeće ustanove za strukovno obrazovanje imenovane centrima kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva:

a) Srednja škola Zabok

b) Turističko-ugostiteljska škola Split

c) Ugostiteljsko-turistička škola Osijek

d) Ugostiteljska škola Opatija

e) Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula

f) Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik.

Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Prijavitelj se mora prijaviti u projektnom partnerstvu.

Partneri na projektu mogu biti:

a) osnivači ustanova za strukovno obrazovanje, sukladno članku 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/11; 16/12; 86/12; 94/13; 152/14; 07/17 i 68/18), koje su kao imenovani centri kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva prihvatljivi prijavitelji

b) ustanove za strukovno obrazovanje, osnovane sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/12; 5/12; 16/12; 86/12; 126/12; 94/13,152/14, 7/17, 68/18) i Zakonu o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10, 22/13 i 25/18), koji izvode programe strukovnog obrazovanja i osposobljavanja;

c) visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i/ili ustanove u sustavu znanstvene djelatnosti upisane u Upisnik znanstvenih organizacija u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske;

d) poslodavci/gospodarski subjekti registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj:

 trgovačko društvo, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima ( NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19)

 obrt, sukladno Zakonu o obrtu (NN 143/13)

 zadruga, sukladno Zakonu o zadrugama (NN 34/11, 125/13, 76/14, 114/18)

 obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo - OPG, sukladno Zakonu o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 29/18, 32/19)

 javna ustanova, sukladno Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

e) ustanove za obrazovanje odraslih osnovane sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih (NN br. 17/07, 107/07, 24/10);

f) udruge upisane u Registar udruga Ministarstva uprave u Republici Hrvatskoj;

g) udruge poslodavaca registriranih u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava;

h) pravne osobe za posredovanje pri zapošljavanju/ područni uredi HZZ

i) komore registrirane u Republici Hrvatskoj

j) regionalne razvojne agencije/regionalni koordinatori

k) ustanove ili druge pravne osobe koje su registrirane u drugim zemljama članicama Europske unije za djelatnost obrazovanja i srodne djelatnosti koje su u Uputama za prijavitelje definirane kao Tehnički partneri

 

Cjelovite informacije nalaze se na linku. 

Poziv “Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva” - otvoren do 21.10. 2019.

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja