Otvoren je poziv za prijavu na program Cultural Heritage in Action

  06.03.2020, 11:35h   •     RA Admin

 Cultural Heritage in Action je program uzajamnog učenja i usavršavanja podržan od strane Europske komisije, a namijenjen je donositeljima politika u području kulturne baštine na lokalnoj i regionalnoj razini.  

Cilj programa je osnažiti gradove i regije u donošenju politika i pokretanju inicijativa u području kulturne baštine te potaknuti razvoj inovativnih rješenja za zaštitu vrijedne kulturne baštine.

Program je usmjeren na dvije aktivnosti:

1) produkciju kataloga kojim će se predstaviti 30 primjera dobre prakse iz gradova, regija, neurbanih i ruralnih područja diljem Europske unije;

2) organizaciju i provedbu 12 posjeta uzajamnog učenja koji će okupiti najmanje 20 sudionika po posjetu.

 

KAKO JE MOGUĆE SUDJELOVATI?

1) PRIMJERI DOBRE PRAKSE / ISKAZ INTERESA ZA POSJETE UZAJAMNOG UČENJA

Kako bi se identificiralo 30 primjera dobre prakse koji podrazumijevaju inovativna lokalna rješenja s realnim učinkom kao moguće nadahnuće drugima, raspisan je natječajni poziv s rokom prijave do 27. ožujka 2020. godine.

Moguće je podnijeti prijave i ako ste zainteresirani za sudjelovanje u programu kao domaćin jednog od posjeta s ciljem uzajamnog učenja.

2) SUDJELOVANJE U POSJETIMA UZAJAMNOG UČENJA

Poziv za sudjelovanje u posjetima uzajamnog učenja raspisat će se u lipnju 2020. godine. Poziv će biti otvoren za prijave predstavnika tijela javne vlasti na lokalnoj i regionalnoj razini i dionike sektora aktivne u području kulturne baštine.

Detalji Poziva i obrazac za podnošenje prijava dostupni su ovdje. Ispunjeni obrazac potrebno je poslati najkasnije do 27. ožujka 2020. godine na e-mail adresu: culturalheritageinaction@eurocities.eu .

Više informacija se može naći na službenim stranicama programa Cultural Heritage in Action.

Otvoren je poziv za prijavu na program Cultural Heritage in Action

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja