Objavljen Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2019. godini.

  29.11.2018, 09:06h   •     RA Admin

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisalo Javni poziv za dostavu prijedloga  projekata za Program razvoja otoka u 2019. godini. Provedbom Programa nastoji se pružiti podrška infrastrukturnim projektima na području otoka, tj. malim kapitalnim projektima. Infrastrukturni mali kapitalni projekti odnose se na izgradnju, rekonstrukciju, obnovu i adaptaciju komunalne, društvene, javne, poduzetničke i/ili turističke infrastrukture te na područja zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Program je lokalnog karaktera i ima za cilj lokalnoj zajednici na otocima omogućiti realizaciju prioritetnih malih kapitalnih infrastrukturnih projekata. Obuhvat Programa odnosi se na sve naseljene otoke Republike Hrvatske.   

 

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

 • jedinice lokalne samouprave na otocima i poluotoku Pelješcu;
 • jedinice lokalne samouprave na kopnu koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju jedan ili više otoka; 
 • jedinice regionalne (područne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju prije navedene jedinice lokalne samouprave s time da lokacija provedbe projekta mora biti isključivo na naseljenim otocima ili poluotoku Pelješcu.

Prijavitelj se može prijaviti samostalno ili zajedno s partnerima. Svaki prijavitelj može imati jednog ili više partnera na jednom projektu. 

 

Prihvatljivi projekti koje prijavitelji mogu prijaviti moraju se odnositi na objekte iz sljedećih područja:   

 1. razvojna infrastruktura,
 2. komunalna infrastruktura,  
 3. socijalna/društvena infrastruktura,
 4. javna infrastruktura,
 5. zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije,
 6. osnovna infrastruktura do ili unutar postojećih poduzetničkih zona,  
 7. infrastruktura u svrhu unaprjeđenja turističke ponude.

 

Omjer sufinanciranja:

Podnositelji prijave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sudjeluju u sufinanciranju pojedinog projekta minimalno sa sljedećim udjelima:   

 • 5% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijava iz III. skupine; 
 • 15% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijava iz V. skupine; 
 • 20% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijava iz VI. skupine; 
 • 25% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijava iz VII. skupine; 
 • 30% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijava iz VIII. skupine.  

 

Iznosi sufinanciranja 

Ukupna vrijednost iznosa sufinanciranja po prijavitelju može iznositi najviše 2.000.000,00 kuna s PDV-om.  Projekt čija ukupna vrijednost iznosi manje od 110.000,00 kuna  odnosno 140.000,00 kuna s PDV-om (ovisno o stupnju razvijenosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mjesta provedbe projekta), neće se sufinancirati.

Prijavitelji mogu podnijeti prijave za najviše dva projekta, s tim da treba naznačiti koji je od dva prijavljena projekta prioritetan.

 

Kompletnu dokumentaciju i sve potrebne informacije možete pronaći na stranicama ministarstva na poveznici.

Rok za dostavu prijava tj. prijedloga projekata je 21. prosinca 2018. godine.

 

Za sva pitanja i informacije osobe za kontakt u Ministarstvu su:

Lili Mekterović-Ružić, tel. 01/6391-918,                e-mail: lili.mekterovicruzic@mrrfeu.hr 

Iva Rumenović, tel. 01/6391-959,                            e-mail: iva.rumenovic@mrrfeu.hr;   

ili na telefon 01/6391-970.

 

Izvor: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

 

Objavljen Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2019. godini.

 

Copyright © 2012-2019   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja