Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

  11.02.2019, 13:25h   •     RA Admin

Naručitelj, Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko - kninske županije obavještava sve zainteresirane gospodarske subjekte da kreće prethodno savjetovanje za postupak javne nabave male vrijednosti „Nabava namještaja za ABC centar“ (evidencijski broj nabave -  01/19).

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2017), Naručitelj dana 11. veljače 2019. godine stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

  1. Nacrt dokumentacije – Namještaj ABC centra,
  2. Troškovnik – Namještaj ABC centra,
  3. Projekt dizajna interijera.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima će trajati 5 (pet) dana, računajući od dana objave dokumentacije o nabavi s pripadajućim prilozima na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ pod izbornikom PRETHODNA SAVJETOVANJA s datumom objave 11.02.2019.).

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: katarina.mrvica@rra-sibenik.hr.

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama EOJN, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, koje će objaviti na svojim internetskim stranicama www.rra-sibenik.hr i na stranicama EOJN -  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Inače, nabava namještaja ABC centra je dio projekta „Rekonstrukcija i opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture Adriatic Business Centre – ABC“  ukupne vrijednosti 20 milijuna kuna koji se u stopostotnom iznosu financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projektom će se obnoviti poslovna zgrada na prostoru bivše tvornice TLM-a. Zgrada na tri etaže, ukupne površine 1700 kvadrata će biti prenamijenjena u moderni poslovni centar u kojem će se poduzetnicima i regionalnim dionicima pružati usluge korištenja i najma prostora te usluge informiranja, edukacije i savjetovanja u svim fazama poslovanja, te pripreme i provedbe projekata.

Projekt dizajna interijera ABC centra izradio je Idearium d.o.o. iz Šibenika.

 

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

Copyright © 2012-2019   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja