Obavijest korisnicima podmjere 4.1. i 4.2.

  12.07.2017, 15:00h   •     RA Admin

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je nekoliko obavijesti za korisnike podmjera 4.1. i 4.2.:

 

  • Obavijest korisnicima koji podnose Zahtjev za isplatu za operaciju 4.1.1.

Korisnici iz operacije 4.1.1.  koji su imali ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za životinje da prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu zadnje/konačne rate nisu obavezni ishoditi i učitati Rješenje o odobrenju farme izdano od uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane kako im je prvotno bilo navedeno u popisu dokumentacije. Na kraju ulaganja bit će dovoljno da je objekt kojeg gradite/opremate upisan u Registru farmi, u Jedinstvenom registru domaćih životinja koji se vodi kod HPA.

 

  • Obavijest korisnicima Podmjere 4.1.- Operacija 4.1.2.“

U slučaju ulaganja unutar Podmjere  4.1. -  Operacije 4.1.2. "Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš" korisnici nemaju obvezu ishoditi Mišljenje o usklađenosti dokumentacije s propisanim uvjetima vezano uz dobrobit životinja te veterinarsko-zdravstvene uvjete od Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

 

  • Podmjera 4.1. i 4.2. Podnošenje zahtjeva za potporu-dokumentacija
  • Korisnici podmjera 4.1 i 4.2, koji su fizičke osobe i nemaju otvoren poslovni račun te nisu u mogućnosti pribaviti obrazac BON-2/SOL-2, uz zahtjev za potporu mogu učitati dokument izdan od banke iz kojeg su vidljivi podaci o ukupnom broju dana blokade, broju dana blokade u kontinuitetu i blokiranosti računa u trenutku izdavanja dokumenta.

Napominjemo da Korisnik ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku izdavanja dokumenta.

 

Izvor: Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

 

Obavijest korisnicima podmjere 4.1. i 4.2.

 

Copyright © 2012-2018   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja