ESIF krediti za energetsku učinkovitost

  23.01.2018, 19:14h   •     RA Admin

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i HBOR osigurali su 190 milijuna kuna za financiranje ulaganja u energetsku učinkovitost i poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, u svrhu postizanja energetskih ušteda.

Financijski instrument namijenjen je zatvaranju financijske konstrukcije subjekta koji su prethodno podnošenju zahtjeva za „ESIF kredit za energetsku učinkovitost“ dobili Odluku o financiranju po Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“  u okviru Specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“.

Prihvatljivi korisnici kredita su:

•jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave (dalje: JLP(R)S);

•javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti;

•tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama;

•vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti;

•udruge koje obavljaju društvene djelatnosti i imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom

Kamatna stopa se određuje prema stupnju razvijenosti područja na kojem se ulaganje provodi te iznosi 0,1% - 0,5% godišnje, dok rok otplate iznosi najviše 168 mjeseci (14 godina) u što je uključena i mogućnost korištenja počeka u trajanju 12 mjeseci.

 

Više na linku: https://www.hbor.hr/tema/esif-krediti-za-energetsku-ucinkovitost/

ESIF krediti za energetsku učinkovitost

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja